Preview Mode Links will not work in preview mode

Radio Mama


Jun 9, 2021

In deze aflevering heb ik Uwe Porters te gast. Zij is moeder van twee, schrijfster en vroedvrouw. Ik heb het met haar over de tijd die begint net na de bevalling: de kraamtijd. 

Bij de geboorte van een kind hoort ook de geboorte van een moeder. Je kan je voorbereiden op de komst van een baby, maar uiteindelijk weet je niet hoe fundamenteel het je zal veranderen. Kunnen (en moeten?) we nog "terug" naar wie we waren? En hoe kunnen we zorgen voor een rustige kraamtijd?