Preview Mode Links will not work in preview mode

Radio Mama


Nov 27, 2019

In deze aflevering bel ik met Eva Bronsveld. Zij is opvoedkundige en onderwijsadviseur en schreef het boek "Temperamentvolle Kinderen". Ze is zelf ook mama van drie kinderen met een vierde onderweg.

Ze vertelt ons wat een temperamentvol kind moeilijk vindt, wat het nodig heeft en hoe we er als ouders en professionals op een ontspannen manier mee kunnen omgaan.